Elektronický objednávkový systém - EOS 

Tento unikátní systém zahrnuje nejenom kompletní zásobování a skladové hospodářství, ale navíc obsahuje i celý schvalovací proces nákupu a řízení nákladů, samozřejmostí je možnost elektronického vystavování objednávek a dalších dokumentů. Jedná se tedy o komplexní systém pro řízení nákupu s přihlédnutím na specifika ve zdravotnictví. 

Uživatelé z jednotlivých objednacích míst pomocí vytvořeného katalogu materiálu zadají požadavek na nákup sortimentu. Požadavky procházejí schvalovacím řízením dle definovaných parametrů a dle nastavených nákladových limitů spotřeby. Z takto schválených požadavků se následně tvoří elektronická objednávka, která je odesílána dodavateli.

Komu je určeno

Primárně je systém určen pro zdravotnická zařízení, jelikož vznikl na přání a dle požadavků nemocnic jako nástroj pro zásobování pracovišť nemocnic spotřebním zdravotnickým materiálem. Ideální je pořídit objednávkový systém v kombinaci s naším produktem Intranet NETMOS

Hlavní výhody objednávkového systému

Optimalizace nákupu

Pomocí produktu EOS je možné dosáhnout optimalizace nákupu zdravotnického materiálu, infuzí, implantátů popř. i léčiv, zejména v oblasti optimalizace sortimentů a dodavatelů.

Kategorizace materiálu a limity nákladů

EOS obsahuje standardní kategorizaci materiálů, zefektivnění vnitřních a vnějších logistických procesů a umožňuje nastavení limitů a kontroly nákladů.

Otevřený systém, možnost integrace

EOS je možné integrovat s dalšími systémy v rámci nemocnice, např. účetním a manažerským systémem. EOS umožňuje vedení skladové evidence na jednotlivá nákladová střediska včetně vedení evidence pro konsignační sklady nemocnice. Integrace s ekonomickým informačním systémem nemocnice zajišťuje zaúčtování spotřeby materiálu dle nákladových středisek, kategorií sortimentu apod.

To nejlepší z praxe

Celý systém je maximálně přizpůsoben pro praktické užití a byl vyvíjen ve spolupráci s vedoucími obchodních oddělení nemocnic, zdravotnickými pracovníky, dodavateli a dalšími odborníky. Obsahuje celou řadu prvků, které zjednodušují a zrychlují práci, jak zdravotníků, kteří požadují materiál pro svá oddělení, tak i pro obchodním oddělením a skladům, kteří tyto požadavky zajišťují.

Cena

Cena za implementaci se odvíjí od počtu uživatelů, skladů, položek ve skladech a rozsahu individuálních úprav systému. Informace o dalších cenách najdete v našem Ceníku

Cenová kalkulace - příklad

Pro středně velkou nemocnici (cca 250-300 lůžek) vyjde pořízení systému včetně implementace na cca 250 - 350 tis. Kč, je nutné dále počítat s měsíčním nákladem cca 10 tis. Kč za údržbu, servis, aktualizace a drobné programátorské úpravy. Tato cena je ve srovnání s nabízenými konkurenčními systémy velmi výhodná.

Copyright © 2021 NEMOS GROUP a.s.