Webové aplikace na zakázku

Webové aplikace na zakázku jsou vyvinuté aplikace dle specifických požadavků klienta.

Při vývoji internetových aplikací dbáme na dodržení všech kroků, které jsou základem metodiky pro tvorbu softwaru. Základními kroky jsou:

  • Analýza
  • Návrh
  • Vývoj
  • Testování, zkušební provoz
  • Implementace
  • Zaškolení 
  • Provoz a údržba
  • Hodnocení

Jsme schopni naprogramovat jakoukoliv internetovou aplikaci, přesně šitou na míru vašim požadavkům.

Copyright © 2021 NEMOS GROUP a.s.